efbet Super Volley 2023/24


best blocker (winning blocks / sets)
Page size
#3
#5
Gotsev Svetoslav 0,93(25/27)
#20
Todorov Teodor 0,88(14/16)
#13
#13
Bodurov Viktor 0,83(24/29)
#2
Chavdarov Denis 0,77(10/13)
#8
Nachev Boris 0,75(24/32)
#18
Nikolov Nikolay 0,73(16/22)
#2
Kolev Kiril 0,71(15/21)
10°#20
Damyanov Ivaylo 0,68(17/25)