Money+ Bulgaria Cup 2024


Money+ Bulgarian Cup Money+ Bulgarian Cup Standing

best scorer(points / sets)

#11

SpasBayrev 5,25(21/4)

#18

MariyanNakov 5,25(21/4)

#66

RozalinPenchev 5,25(21/4)

#12

StrahinjaBrzakovic 5,11(46/9)

#18

VenislavAntov 5,08(61/12)

best server(serve ace / sets)

#66

RozalinPenchev 0,75(3/4)

#12

ViktorNedyalkov 0,5(1/2)

#5

IvanLatunov 0,5(2/4)

#13

KostadinGadzhanov 0,5(2/4)

#17

SamuilValchinov 0,5(4/8)

best blocker(winning blocks / sets)

#13

KostadinGadzhanov 1,25(5/4)

#18

NikolayNikolov 1(13/13)

#20

TeodorTodorov 0,9(9/10)

#5

SvetoslavGotsev 0,85(11/13)

#10

TodorKostov 0,78(7/9)

best blocker(winning blocks)

#10

TodorKostov 7

reception - positivity %(perfect reception + reception) / all receptions

#1

RadoslavPopov 68%(13/19)

#3

PetrSulista 66%(19/29)

#6

KristiyanAleksov 64%(23/36)

#10

FahriPutratama 63%(20/32)

#13

MartinBozhilov 59%(19/32)

attack - excellent %spike point / all spikes

#10

BranimirGrozdanov 79%(15/19)

#17

GeorgiPetrov 71%(5/7)

#1

StoykoNenchev 71%(15/21)

#18

NikolayNikolov 66%(31/47)

#16

TodorValchev 65%(36/55)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Antov V.
(LEVSKI - SOFIA)
MIDDLE B. 2  
Nikolov N.
(DEYA SPORT)
SPIKER 1  
Valchev T.
(CSKA)

SPIKER 2  
Grozdanov B.
(NEFTOHIMIK 2010)
MIDDLE B. 1  
Gadzhanov K.
(PIRIN)
SETTER 1  
Asenov S.
(NEF)
LIBERO 1  
Kotsakov D.
(PIRIN)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Antov V.
(LEVSKI - SOFIA)
MIDDLE B. 2  
Nikolov N.
(DEYA SPORT)
SPIKER 1  
Valchev T.
(CSKA)

SPIKER 2  
Grozdanov B.
(NEFTOHIMIK 2010)
MIDDLE B. 1  
Gadzhanov K.
(PIRIN)
SETTER 1  
Asenov S.
(NEF)
LIBERO 1  
Kotsakov D.
(PIRIN)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Antov V.
(LEVSKI - SOFIA)
MIDDLE B. 2  
Nikolov N.
(DEYA SPORT)
SPIKER 1  
Valchev T.
(CSKA)

SPIKER 2  
Grozdanov B.
(NEFTOHIMIK 2010)
MIDDLE B. 1  
Gadzhanov K.
(PIRIN)
SETTER 1  
Asenov S.
(NEF)
LIBERO 1  
Kotsakov D.
(PIRIN)